1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) homoseksüel erkekler ve Haiti göçmenlerinde toplumda ender rastlanan Pnömocystitis carinii jiroveci pnömonisi (PCP) ve Kaposi sarkomu (KS) vakaları gözlenmesiyle AIDS (Akut İmmün Yetmezlik Sendromu, Acquired Immune Deficiency Syndrome) hastalığı tanımlanmıştır. Bundan iki yıl sonra 1983’te AIDS’e neden olan virüs HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü, Human Immunodeficiency Virus) izole edilmiştir.

Yeni enfekte olan hastaların en yüksek ağırlığı Avrupa’dadır. Ölümler ise en yüksek ağırlıkla Afrika’da gerçekleşmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada ortalama 38.4 milyon HIV ile yaşayan kişi bulunmaktadır. Yine 2021 yılında dünya genelinde 1.5 milyon kişi HIV ile yeni enfekte olmuş; 650 bin kişi de HIV ile ilişkili nedenlerle hayatını kaybetmiştir.

 

 

Referanslar:

  1. https://www.who.int/data/gho/data/themes/hiv-aids, 2022.
  2. Del Rio C, Curan JW. Epidemiologyandprevention of acquiredimmunodeficiencysyndromeandhumanimmunodeficiencyvirusinfection. Editörler: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, Mandell Douglas, andBennett’sPrinciplesandPractice of InfectiousDiseases. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone;2010:1635-61.